Zlonín
obec Zlonín
rozšířené vyhledávání

Zajímavosti v okolí

Bášť

Král Vratislav, panující v letech 1061 až 1092, daroval 7 popluží a les ve Velkém Bašti kapitule Vyšehradské jako prebendu (k užívání). Roku 1327 jmenuje se držitelem této prebendy Jindřich, arcijáhen kouřimský a kanovník vyšehradský. Roku 1367platil kanovník zvaný "de Binge" z této prebendy a prebendy líbeznické 1 1/2 kopy grošů desátku (daně). V tom času koupil Frovin (Frühwein), zlatník a měšťan pražskýdědictví v Bášti od Mikuláše, syna Joklína Jílovského. Před rokem 1396 prodáno toto zboží, to jest poplužní dvůr, selské platy, pole, lesy i roboty klášteru Karlovskému na Novém městě pražském. Tento klášter vyměnil pak vše roku 1407 s měšťanem.

Bášť

Čakovičky

Původní vesnice se rozkládala kolem návesního rybníčku, sestávala z několika zemědělských usedlostí s vnitřními dvory a řady domků na severní straně. Na východní straně rybníčků jsou plochy veřejné zeleně se vzrostlými stromy, je zde Památník padlých v I. sv. válce, na ostrůvku zeleně zvonička. Obec zde zřídila plochy pro oddech a hřiště pro malé děti.

Čakovičky - kaplička

Hovorčovice - kostel sv. Jana Křtitele

Filiální kostel Narození sv. Jana Křtitele, původně prostá stavba z posledního románského období, byl v roce 1392 přestavěn v gotický (zachovalý presbytář).

Hovorčovice - kostel sv. Jana Křtitele

Kojetice - kostel sv. Víta

Kostel sv.Víta je nejstarší památkou v obci. Stavba kostela je odbornou literaturou datována přibližně do r.1260, údajně vznikl z podnětu děkana svatovítské kapituly. Kostel se skládá z presbytáře, který je orientován na východ a širší lodi, která je na západní straně zakončena 21,6m vysokou věží.

Kojetice - kostel sv. Víta

Kostelec nad Labem - kostel sv. Víta

Kostelec byl pravděpodobně založen Přemyslem Otakarem II. v druhé polovině l3.století. Prvními známými majiteli Kostelce byli Boršové z Oseka, kterým osadu roku 1270 zabral Přemysl Otakar II.

Kostelec nad Labem - kostel sv. Víta

Líbeznice - kostel sv. Martina

Jedná se o pozdně barokní, jednolodní, obdélníkovou stavbu se čtvercovým presbytářem, s obdélníkovými sakristiemi po stranách a s věží v průčelí.
Kostel sv. Martina byl postaven pod dozorem zednického mistra Matěje Kinzla z Měšic. Byl jednolodní, obdélníkový s čtvercovým presbytářem a s obdélníkovými sakristiemi po stranách, s věží v průčelí. Kamenické práce provedl dvorní kameník Koller.

Líbeznice - kostel sv. Martina

Měšice - zámek rodu Nosticů

Rokokový zámek s prvky klasicismu byl postaven pro F. A. Nostice v r. 1767-75 podle A. Hoffeneckera místo kamenné tvrze. V r. 1780-90 byla přistavena na severní straně boční křídla v pravém úhlu, mezi nimiž vznikl čestný dvůr.

Měšice - zámek rodu Nosticů

Nová Ves

Obec leží v oblasti České vysočiny, v úrodné Polabské nížině s tisíciletou zemědělskou činností. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1455. V 16.století patřila rodu Vančurů, poté rodu Smiřických. Po roce 1621 byl majetek Jana Albrechta Smiřického zkonfiskován včetně Nové Vsi. Ta byla následně připojena k panství brandýskému. Do roku 1621 byla Nová Ves přifařena do Kojetic, po tomto roce fara na čas zanikla a tak byly obě vsi přifařeny ke Kostelci nad Labem. I po obnovení farnosti v Kojeticích zůstala Nová Ves při Kostelci nad Labem.

Nová Ves

Předboj

První psaná zmínka o obci pochází z r. 1253, kdy král Václav I, věnoval ves klášteru sv. Františka, řádu křižovníků s červenou hvězdou. Řád ji však počátkem 14. století ztratil a poté přešla do světských rukou. Obec byla však již předtím majetkově rozdělena, část obce r. 1257 užíval kustod kaple sv. Václava v bazilice sv. Víta. Z r. 1257 pochází též další písemná zmínka o obci. V tomto roce potvrdil král Přemysl Otakar II kapitule Pražské držení poplužních dvorů v Předboji a Lysolajích.

Předboj

Mobilní aplikace

aplikace

Svátek

Dnes je 29.5.2024

Svátek má Maxmilián

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den ochránců míru

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

...

„Největší burza motorek v České republice právě u nás ve Zloníně“