Zlonín
obec Zlonín
rozšířené vyhledávání

Poplatky

Poplatek za odpad je nutné uhradit do 31. března příslušného kalendářního roku.

Obecně závazná vyhláška obce č.1-2021,.pdf (696.7 kB)

Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad .docx (17.95 kB)

Poplatek za svoz komunálního odpadu je nutné uhradit do 31. března příslušného kalendářního roku.

Cena za komunální odpad pro rok 2024 - viz níže:

80 l - svoz 1krát týdně 1 914,00 Kč; 80 l - svoz 1krát za 14 dnů 957,00 Kč,

120 l - svoz 1krát týdně 2 870,00 Kč; 120 l - svoz 1krát za 14 dnů 1 435,00 Kč,

240 l - svoz 1krát týdně 5 741,00 Kč; 240 l - svoz 1krát za 14 dnů 2 870,00 Kč.

Platbu je možno provést převodem, v hotovosti nebo kartou na pokladně obecního úřadu.
Bezhotovostně na účet č. 12725201/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné (např. Hlavní 8/40 – číslo popisné
je před lomítkem „8“) a do poznámky uveďte  "Odpad 2024“ a své celé jméno".

Po kontrole došlé platby (bezhotovostní platba) si můžete známku vyzvednout na obecním úřadě v úředních hodinách.

Pří žádosti o změnu velikosti nádoby nebo četnosti svozu, je NUTNÉ zaslat novou vyplněnou žádost nejpozději do 29. 03. 2024. 
Poté již tyto změny nebudou možné!!!

Svoz komunálního odpadu pro cyklus 1krát za 14 dní bude probíhat v liché týdny.

Poplatek za svoz Bio odpadu je nutné uhradit do 31. března 2024.

Cena za rok 2024 byla stanovena ve výši za:

 120 l - 650,00 Kč (pouze pro stávající vlastníky)

240 l - 1100,00 Kč.

Platbu je možno provést převodem, v hotovosti nebo kartou na pokladně obecního úřadu.
Bezhotovostně na účet č. 12725201/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné (např. Hlavní 8/40 – číslo popisné
je před lomítkem „8“) a do poznámky uveďte  "Odpad 2024“ a své celé jméno".

Od 01. 01. 2021 je možnost nádoby na Bio odpad pouze 240 l.

Cena 650 Kč za 120 l je pouze pro stávající vlastníky těchto nádob.

Svoz Bio odpadu  bude probíhat ve čtvrtek v sudém týdnu. První svoz proběhne 4.4.2024 a poslední svoz 28.11.2024.

Poplatek za psa je nutné uhradit do 31. března 2024.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  • za prvního psa 250Kč,
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč,
  • za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100 Kč,
  • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení 200 Kč.

Pokud je pes označen čipem, je na něj poskytnuta sleva ve výši 50 Kč.

Platbu je možno provést též buď kartou nebo hotově v pokladně nebo bezhotovostně na účet číslo:  12725201/0100. Jako VS uveďte číslo popisné (např. Hlavní 8/40 – číslo popisné je před lomítkem „8“)a do poznámky uveďte  "Poplatek za psa 2024 a své jméno". Pokud psa přihlašujete poprvé, je nutné vyplnit formulář o registraci a zaslat jehofotografii).

poplatek za psa_formulář.doc (147.5 kB)

OZV_Místní poplatky .pdf (259.07 kB)

Všechny platby prosím proveďte jako samostatné platby!!!

 

 

Mobilní aplikace

aplikace

Svátek

Dnes je 29.5.2024

Svátek má Maxmilián

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den ochránců míru

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

...

„Největší burza motorek v České republice právě u nás ve Zloníně“