Zlonín
obec Zlonín
rozšířené vyhledávání

Ověřování listin a podpisů

Vidimace a legalizace (ověřování listin a podpisů)

Na našem obecním úřadě Vám rádi v úředních hodinách ověříme Vaše listiny a podpisy.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá. Vidimaci a legalizaci upravují zejména zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšího předpisů (dále jen zákon o ověřování) a vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).

Ceník - správní poplatky

Legalizace a vidimace

  • 50,- Kč za jeden podpis
  • 30,- Kč za jednu stranu A4

 

...

„Největší burza motorek v České republice právě u nás ve Zloníně“